Window-Eyes programpakke
VFO har besluttet å avslutte salg og utvikling av skjermleseren Window-Eyes. I stedet for å markedsføre to skjermlesere, vil alle ressurser nå bli brukt til å videreutvikle JAWS. Brukere av Window-Eyes kan fortsette å bruke programmene sine. Men siden Windows endres over tid, vil Window-Eyes før eller siden slutte å fungere tilfredsstillende.
Brukere med standard énbruker-lisenser av Window-Eyes tilbys nå å oppgradere til JAWS 18. Dette gjelder ikke gratis-versjonen av Window-Eyes som følger med Microsoft Office. Brukere av andre typer lisenser bes ta kontakt.
Brukere som ønsker å benytte seg av oppgraderingen, må oppgi serienummer for sin lisens av Window-Eyes.