I oktober holdt Statped Oslo et foredrag om hvordan man kan lage taktile tegninger med Tactipad og TactileView. Fokus ble satt på bilder for synshemmede og verktøyene for å lage dem. Foredraget ble holdt av Jaap Breider fra firmaet Thinkable, som har utviklet disse verktøyene. Deltakerne på foredraget var både synshemmede og seende, og Tactipad kan nettopp brukes av begge gruppene. Anvendelsesområdet er stort innenfor både skolearbeid, fritidsaktiviteter og arbeid. I tillegg til tegneverktøyet TactiPad finnes også to tilbehør, TactiPad CircleFrame og TactiPad GraphGrid, som utvider funksjonaliteten. Det finnes også en programpakke som kalles TactileView.

Nedenfor finner du videoen som Statped har publisert fra foredraget.

Taktile bilder