BOJO AS er en veletablert leverandør av synstekniske hjelpemidler i Norge. Vi har et bredt produktutvalg, flere tiårs erfaring og en svært kompetent organisasjon.

NAV har inngått rammeavtale med BOJO som omfatter mange av våre produkter. Produktene kjøpes inn og videreformidles til brukerne via NAV hjelpemiddelsentralene. Du kan søke NAV om støtte til et hjelpemiddel. Informasjon om søknadsprosessen finner du på www.nav.no.

BOJO har en nettbutikk der flere av produktene våre selges. Se utvalget på svaksynt.no.

Vi er tilknyttet det offentlig godkjente produsentansvarsselskapet Batterigjenvinning AS og oppfyller produsentansvaret for løse batterier i henhold til Avfallsforskriftens kapittel om batterier.

Vi er tilsluttet det offentlige godkjente returselskapet Elretur AS og oppfyller dermed produsentansvaret for elektriske og elektroniske produkter i henhold til Avfallsforskriftens kapittel om kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Vi deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til materialselskapene.

BOJO AS er ISO 9001/140001-sertifisert.

ISO sertifisering logo