Det kommer en viktig Windows 10 oppdatering i april som vil påvirke JAWS 17 og 18 samt MAGic 13.1 og MAGic 14. Microsoft har planlagt å starte utrullingen av oppdateringen, kalt Windows 10 Creators update, 11. april.

Dette gjelder versjoner av JAWS og MAGic eldre enn:

  • JAWS 17.0.2729
  • JAWS 18.0.2530
  • MAGic 14.0.110
  • MAGic 13.01217

Det er viktig for brukere av JAWS og MAGic å oppdatere programmene sine før de installerer denne Windows-oppdateringen. Uten oppdateringene kan brukere av Windows 10 oppleve feil i innloggingskjermen og lesing av startmenyen. Alle som bruker JAWS eller MAGic i Windows 7 eller 8 kan også oppdatere JAWS og MAGic, men det er kun nødvendig hvis de planlegger å oppgradere operativsystemet til versjon 10 i framtiden.

Vi slipper disse oppdateringene nå, fordi vi har identifisert disse problemene som vil påvirke våre brukere i neste Windows 10-oppdatering. Det er viktig at brukere som kjører Windows 10 og mottar Windows-oppdateringer, oppdaterer vår programvare før den store oppdateringen i Windows 10.

Du kan laste ned JAWS og MAGic herfra (via ftp eller http):

FTP:

HTTP:

BOJO AS, april 2017.